واکنش بانوی کماندار به حذف از تیم ملی و دعوت به کمیته انضباطی

واکنش بانوی کماندار به حذف از تیم ملی و دعوت به کمیته انضباطی

عضو تیم ملی کامپوند بانوان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: من به همراه حمزه نکویی، حسام کوثر، راحله فارسی و کوثر خشنودی کیا نسبت به یکسری مسائل و همچنین کیفیت برگزاری اردوها اعتراض داشتیم و این اعتراض را بارها به فدراسیون و مدیر تیم های ملی تیروکمان گوشزد کرده بودیم ولی ترتیب اثر داده