حسینی: برنامه های وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش تحول گرا است

حسینی: برنامه های وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش تحول گرا است

سید محمد حسینی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به معرفی گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت آموزش و پرورش قبل از ظهر امروز از سوی رئیس جمهور گفت: دکتر «مسعود فیاضی» سوابق ارزشمندی در آموزش و پرورش دارد و برنامه های وی با هدف ایجاد تحول در ساختار نظام آموزشی کشور تنظیم