اظهارات مداخله‌جویانه وزیر صهیونیست درباره اداره غزه پس از جنگ

اظهارات مداخله‌جویانه وزیر صهیونیست درباره اداره غزه پس از جنگ

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی به نقل از بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی گزارش داد که غزه پس از جنگ شاهد دولتی نظامی خواهد بود که مسؤولیت پرونده‌ها و مواضع غیرنظامی را در این باریکه برعهده خواهد داشت. براساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «سما»، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی