رایزنی حسین الشیخ و وزیر خارجه مصر با محوریت تحولات فلسطین

رایزنی حسین الشیخ و وزیر خارجه مصر با محوریت تحولات فلسطین

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فلسطینی «معا»، حسین الشیخ، عضو کمیته مرکزی جنبش فتح و سامح شکری، وزیر خارجه مصر در مقر وزارت خارجه این کشور در قاهره با یکدیگر دیدار کردند و دیاب اللوح، سفیر فلسطین در مصر نیز در این نشست حضور داشت. در این دیدار سیاست “آپارتاید” مقامات رژیم اشغالگر