دراجرای طرح ساماندهی آموزش، مصلحت اندیشی شد/وزیر آینده با نهادهای بالادستی تعامل جدی برقرار کند

دراجرای طرح ساماندهی آموزش، مصلحت اندیشی شد/وزیر آینده با نهادهای بالادستی تعامل جدی برقرار کند

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: امروز در شرایطی به نیازها و وضعیت آینده آموزش عالی می اندیشیم که بیش از ۱۸ ماه تجربه بحران کرونا را پشت سر گذاشته ایم. کرونا پدیده ای بود که به بشریت آموخت که چگونه می توان آینده را در شرایط