طرح ساماندهی کودکان کار شروع شده است

طرح ساماندهی کودکان کار شروع شده است

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا، امین حسین رحیمی در کارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان ویژه قضات خانواده و اطفال و نوجوانان و مدیران دفاتر حمایت از زنان، کودکان و خانواده که در هتل لاله برگزار شد، گفت: وزارت دادگستری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است و  در قانون حمایت از