دختران وزنه‌بردار ایران سیزدهم و بیستم جهان شدند

دختران وزنه‌بردار ایران سیزدهم و بیستم جهان شدند

به گزارش ایسنا، فاطمه کشاورز و ریحانه کریمی به عنوان اولین نمایندگان ایران در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۳ عربستان به رقابت پرداختند. این دو وزنه‌بردار در گروه B دسته ۶۴ کیلوگرم وزنه زدند. با برگزاری گروه A دسته ۶۴ کیلوگرم، جایگاه دو ملی‌پوش ایران در قهرمانی جهان ۲۰۲۳ مشخص شد. ریحانه کریمی با رکورد