دختر وزنه‌بردار ایرانی هفتم نوجوانان جهان شد

دختر وزنه‌بردار ایرانی هفتم نوجوانان جهان شد

به گزارش ایسنا، رقابت دسته ۷۶ کیلوگرم وزنه برداری دختران قهرمانی نوجوانان جهان برگزار شد و نماینده ایران در رده هفتم قرار گرفت. کیژان مقصودی با رکورد ۷۰ یک ضرب، ۹۷ دوضرب و مجموع ۱۶۷ کیلوگرم هفتم نوجوانان جهان شد. مقصودی در یک ضرب وزنه‌های ۶۵ و ۷۰ کیلوگرم را مهار کرد اما وزنه ۷۵