انتخابات؛ یک فرصت، اما نه برای «دیده شدن»

انتخابات؛ یک فرصت، اما نه برای «دیده شدن»

سلیمی نمین بابیان اینکه این انتخابات به‌طور قطع مدیریت کشور را ارتقا خواهد داد،گفت: کسانی که امروز کمتر دیده می‌شوند و زمانی درکانون توجه بودند به هر وسیله‌ای برای «دیده شدن» متوسل می‌شوند.