به ۱۰۰ درصد بدهکاران بانکی تا پایان سال ۱۴۰۱ رسیدگی شده است

به ۱۰۰ درصد بدهکاران بانکی تا پایان سال ۱۴۰۱ رسیدگی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا یزدی، صبح پنجشنبه در همایش دیده‌بان شفافیت و عدالت با موضوع مبارزه با فساد قانونی، ضرورت‌ها و الزامات در مشهد اظهار کرد: مردم نامحرم نیستند، اما دشمنان ما از مطالبی که توسط مسئولان گفته می‌شود، سوءاستفاده کرده و یا مردم برداشت متفاوتی دارند؛ لذا در نهایت مردم هزینه این