دمشق: کشورهای متخاصم نمی‌توانند شرط یا دیکته‌ای بر مردم سوریه تحمیل کنند

دمشق: کشورهای متخاصم نمی‌توانند شرط یا دیکته‌ای بر مردم سوریه تحمیل کنند

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری «سانا» سوریه، یک منبع رسمی در وزارت خارجه سوریه اعلام کرد که یازده سال از حمله تروریستی تحت حمایت آمریکا و کشورهای غربی به سوریه سپری شده که هدف اصلی آن ممانعت از رشد تمدنی، اقتصادی و اجتماعی سوریه، از بین بردن دستاوردها و زیرساخت‌های آن و همچنین