برنامه هسته‌ای ایران؛ موضوع دیدار بلینکن با مقامات ارشد رژیم اسراییل

برنامه هسته‌ای ایران؛ موضوع دیدار بلینکن با مقامات ارشد رژیم اسراییل

به گزارش ایسنا، وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از دیدار آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه این کشور با رون دیرمر، وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی و زاچی هانگبی، مشاور امنیت داخلی این رژیم در واشنگتن خبر داد. با وجود تاکید مقامات ایران بر صلح‌آمیز بودن ماهیت برنامه هسته‌ای ایران، در این بیانیه آمده