جزییات بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

جزییات بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

براساس بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۳۰درصد رشد داشته که در این میان برخی از سازمانهای زیرمجموعه این وزارتخانه با کاهش بودجه و برخی با افزایش مواجه بودند.