مشاور وزیر ورزش: باید از ظرفیت بسیج برای حل مشکلات ورزش استفاده شود

مشاور وزیر ورزش: باید از ظرفیت بسیج برای حل مشکلات ورزش استفاده شود

به گزارش ایسنا، در ابتدای نشست دکتر هنری رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی به طرح موضوع و ظرفیت‌های بسیج و دانشگاه برای توسعه ورزش پرداخت و در ادامه دکتر واحدی معاون دانشجویی و رئیس بسیج اساتید دانشگاه علامه طباطبایی نیز به ظرفیت موجود در بسیج بیست میلیونی برای توسعه ورزش همگانی و همچنین