ساخت‌وسازهای ۲ ساله ورزشی؛ آزادی، تختی و…

ساخت‌وسازهای ۲ ساله ورزشی؛ آزادی، تختی و…

به گزارش ایسنا، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی وزارت ورزش با کار شبانه‌روزی پیش‌ رفت و وزارتخانه با همکاری ادارات کل استانی، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و نهادهای ذیربط توانست ۷۵ هزار و ۸۷۰ متر مربع فضای ورزشی سرپوشیده و ۲۳۸ هزار و ۹۷۹ متر مربع فضای روباز ورزشی را