نگرانی ملی‌پوش سابق نسبت به وضعیت تیم‌های ریشه‌دار

نگرانی ملی‌پوش سابق نسبت به وضعیت تیم‌های ریشه‌دار

به گزارش ایسنا، ستار زارع ملی پوش سابق فوتبال شیراز که حالا هدایت یکی از تیم‌های لیگ یکی این شهر را عهده دار است، تا پایان هفته هفتم عملکردی قابل دفاع داشته و توانسته شهر راز را در لابلای مدعیان صعود قرار دهد. عملکرد تیم شهر راز در نخستین ماه‌های تاسیس و حضور در یکی