هشدار کارشناسان بهداشتی با افزایش شیوع وبا در هائیتی

هشدار کارشناسان بهداشتی با افزایش شیوع وبا در هائیتی

به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین آمار سازمان بهداشت پان آمریکا (PAHO)، وبا، عفونت باکتریایی منتقله از آب – که می تواند منجر به شروع سریع اسهال شدید و کم آبی بدن شود – باعث حداقل ۳۵ مرگ در این کشور شده و بیش از ۶۰۰ مورد مشکوک یا تایید شده ابتلا به این بیماری