تنها راه حل بحران سرخابی‌ها

تنها راه حل بحران سرخابی‌ها

به گزارش ایسنا، آنچه از اظهارات کارشناسان و مسئولان مربوطه بر می‌آید، این است که دولتی بودن این باشگاه‌ها، تعلل در خصوصی سازی، انبوه بدهی‌های مالی و عدم داشتن معیارهای مورد تایید کنفدراسیون فوتبال آسیا از عمده‌ترین دلایل حذف سرخابی ‌ها به شمار می رود. آنطور که فولادگرـ رئیس پیشین کمیسیون پیگیری و نظارت بر