واکسن کووید۱۹ جان ۲۰ میلیون نفر را در دنیا نجات داده است

واکسن کووید۱۹ جان ۲۰ میلیون نفر را در دنیا نجات داده است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، مطالعه کالج امپریال لندن اولین مطالعه‌ای بود که تأثیر واکسن‌ها را در مقیاس جهانی نشان می‌دهد و بر اساس سوابق و تخمین مرگ از ۱۸۵ کشور بوده است. دکتر «الیور واتسون»، نویسنده اصلی این مطالعه، گفت: «یافته‌های ما کامل‌ترین ارزیابی تا به امروز را از