واکسن اختصاصی امیکرون مجوز مصرف عمومی گرفت

واکسن اختصاصی امیکرون مجوز مصرف عمومی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سال های گذشته، وقتی واکسن به عنوان راه مقابله با کرونا گستره جهانی شناخته شد، ابر قدرت ها از سیاست خصمانه خود کوتاه نیامده و آن را هم تبدیل به یک ابزار سیاسی برای اعمال فشار کردند. آن ها سلامت مردم ایران و بسیاری از کشورهای جهان را گروگان منافع سیاسی

درخواست خارج نمودن شرکت گروه دارویی برکت از لیست بدهکاران بانکی

درخواست خارج نمودن شرکت گروه دارویی برکت از لیست بدهکاران بانکی

به گزارش خبرنگار مهر در متن نامه رئیس گروه دارویی برکت آمده است: جناب آقای دکتر صالح آبادیرئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانموضوع: درخواست خارج نمودن شرکت گروه دارویی برکت از لیست بدهکاران بانکیسلام علیکم، احتراماً، اعلام لیست عمده بدهکاران بانکی طی روزهای گذشته توسط چند بانک خصوصی و دولتی و قرار گرفتن