قرارداد ۲۰۹ هزار و ۳۰۸ واحد نهضت ملی در بانک مسکن منعقد شد

قرارداد ۲۰۹ هزار و ۳۰۸ واحد نهضت ملی در بانک مسکن منعقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی عسکری سرپرست بانک مسکن درباره تازه‌ترین روند ارائه تسهیلات، افتتاح حساب و قراردادهای منعقد شده طرح نهضت ملی مسکن، گفت: تاکنون ۸۳۷ هزار و ۷۲۷ نفر متقاضی پذیرفته شده در طرح نهضت ملی مسکن در بانک افتتاح حساب کردند. سرپرست بانک مسکن ادامه