علت توقف واردات گوشت قرمز اعلام شد

علت توقف واردات گوشت قرمز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پیمان پاک در پاسخ به این سوال که آیا واردات گوشت قرمز می‌تواند بازار داخل را تنظیم کند؟ گفت: تأمین گوشت قرمز به عنوان یکی از محورهای فعالیت وزارت جهاد کشاورزی در چند مسیر دنبال می‌شود. یکی از این مسیرها که بر روی آن نیز تمرکز داریم بحث تقویت تولید