دستور جدید گمرک: کامیون‌های وارداتی با نرخ فاکتور خرید ترخیص شوند

دستور جدید گمرک: کامیون‌های وارداتی با نرخ فاکتور خرید ترخیص شوند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ایمانی مدیر کل دفتر ارزش گمرک ایران در بخشنامه‌ای به مدیران گمرکات اجرایی دستور داد تا ارزش خودروهای سنگین دست دوم وارداتی را بر اساس نرخ‌های اظهار شده و مندرج در فاکتور در هنگام خرید از مبدأ اعلام و پذیرش کنند. این مقام مسئول در بخشنامه مذکور آورده: میزان ارزش