۱۵۳ واحد تولیدی با اشتغالزایی ۲۰۰۰ نفر در آذربایجان شرقی ایجاد شد

۱۵۳ واحد تولیدی با اشتغالزایی ۲۰۰۰ نفر در آذربایجان شرقی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عظمائی صبح یک شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه صدور مجوز افزایش تولید برای ۱۲۳ واحد دیگر صنعتی در استان نشان دهنده پویایی بخش تولید است، افزود: آذربایجان شرقی از لحاظ تعداد واحدهای ایجادی و واحدهایی که افزایش محصول یا افزایش تولید داشتند رتبه سوم کشور را در اختیار