تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۱

تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۱

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این جلسه، رئیس جمهور با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» ضمن تأکید بر لزوم اجرایی و عملیاتی کردن سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری توسط دستگاه های اجرایی، کلیه دستگاه ها