آلودگی هوای همه مناطق تهران/ ثبت شاخص ۳۹۹ در ایستگاه شریف

آلودگی هوای همه مناطق تهران/ ثبت شاخص ۳۹۹ در ایستگاه شریف

به گزارش ایسنا بر اساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران کیفیت هوا در ایستگاه شریف (منطقه۲) در وضعیت خطرناک و در ایستگاه‌های  تربیت مدرس (منطقه۶ )، ستاد بحران (منطقه۷)، شهرداری منطقه۲۲، میدان فتح (منطقه۹) و ایستگاه‌های پیروزی (منطقه ۱۳) در وضعیت بسیار ناسالم قرار دارد. کیفیت هوای ایستگاه‌های شهرداری منطقه ۲، گلبرگ (منطقه۸ )،