توزیع ۱۲۰ هزار تن هندوانه در شب یلدا/ هندوانه کیلویی ۸ هزار تومان

توزیع ۱۲۰ هزار تن هندوانه در شب یلدا/ هندوانه کیلویی ۸ هزار تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اصغری مدیرکل دفتر سبزیجات و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزی درباره عرضه هندوانه پاییزی برای شب یلدا اظهار کرد: امسال برای تولید ۳۲۵ هزار تن محصول هندوانه در پاییز برنامه ریزی شده که حدود ۱۷۰ هزار تن از این عدد در آذرماه عرضه و ۱۲۰ هزار تن از این محصول