یوسفی: همفکری و هم افزایی بین سه قوه باید در تصمیم‌سازی‌ها خود را نشان دهد

یوسفی: همفکری و هم افزایی بین سه قوه باید در تصمیم‌سازی‌ها خود را نشان دهد

مجتبی یوسفی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر هم افزایی و همدلی بین سه قوه در مسیر خدمت رسانی به مردم در نماز روز عید فطر، بیان کرد: بیانات راهگشا و ژرف اندیش مقام معظم رهبری چه در موضوعات داخلی و چه در موضوعات بین المللی، فرهنگی، اجتماعی