امضای تفاهمنامه بین سازمان محیط زیست و اتاق تهران برای کاهش آلودگی هوا

امضای تفاهمنامه بین سازمان محیط زیست و اتاق تهران برای کاهش آلودگی هوا

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا علی سلاجقه  در مراسم امضای تفاهمنامه با اتاق تهران با اشاره به اینکه مردم، دولت و بخش خصوصی سه ضلع مثلثی هستند که باید با اصول پایداری فعالیت کنند، افزود: دنیای امروز از شاخصه‌هایی مانند GDP به سمت شاخصه‌هایی همچون GGP حرکت می‌کند و این به معنای