مشکل مسکن کارکنان ناجا تا ۳ سال آتی حل می‌شود

مشکل مسکن کارکنان ناجا تا ۳ سال آتی حل می‌شود

به گزارش ایسنا، سردار حسین اشتری در همایش ویدئو کنفرانسی امنیت پایدار  با بیان اینکه مرزنشینان حافظان مرزها و حامی و همکاران مرزبانان هستند، گفت: بحمدالله امروز ارتباط بسیار خوبی بین مرزبانان و مرزنشینان برقرار است و بنده در بسیاری از استان های مرزی که توفیق حضور داشتم عشق و علاقه مرزنشینان را به مرزبانان شاهد

خودروهای شوتی خط قرمز پلیس است/ بیشترین قاچاق کالا از مبادی رسمی صورت می‌گیرد

خودروهای شوتی خط قرمز پلیس است/ بیشترین قاچاق کالا از مبادی رسمی صورت می‌گیرد

به گزارش ایسنا، سردار قاسم رضایی در مراسم افتتاح مرکز پایش هوشمند فرآیندهای تجارت پلیس گمرگ، هدف پلیس امنیت اقتصادی را مقابله با باندهای قاچاق، بخصوص در مبادی رسمی مطرح کرد و عنوان داشت: با مسئول سازی دیگر دستگاه ها در اصل دغدغه مردم در حوزه اقتصاد کاهش چشمگیری می یابد. وی با اشاره به