امروز در سطح بین المللی در مقام انفعال قرار نداریم

امروز در سطح بین المللی در مقام انفعال قرار نداریم

دکتر محمد هادی زاهدی وفا چهارم شهریورماه در نماز عبادی سیاسی جمعه اراک با تاکید بر اینکه استان مرکزی به لحاظ پرورش مفاخر بزرگ جایگاه ویژه ای در کشور دارد که در صدر این مفاخر امام راحل قرار دارد، اظهار کرد: مدیریت جهادی استان در طول یک سال گذشته علیرغم همه مشکلات، توانسته فرصتی برای