هشدار سفر به ایران در آستانه جام جهانی داده شد

هشدار سفر به ایران در آستانه جام جهانی داده شد

به گزارش ایسنا، علی‌اصغر شالبافیان درباره خنثی کردن اثرات این حوادث بر گردشگری، پیشنهاد کرد: با همکاری دولت و مجلس می‌توان از ظرفیت و مشارکت فعالان اقتصادی برای معرفی چهره واقعی ایران استفاده کرد، همان‌گونه که مجلس در بودجه ۱۴۰۱ اعتباراتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری کشور به زبان‌های خارجی اختصاص داده است. او همچنین گفت: