آغاز طرح حمایت از مادران باردار و شیرده از سه شنبه/ ارسال پیامک به مشمولان و «شارژ» حساب‌ها

آغاز طرح حمایت از مادران باردار و شیرده از سه شنبه/ ارسال پیامک به مشمولان و «شارژ» حساب‌ها

به گزارش ایسنا، علیرضا عسگریان ضمن تشریح اجرای طرح یسنا در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی، ضمن یادآوری کاهش میزان کالری دریافتی مردم در دهه ۹۰ افزود: میزان کالری مصرفی مردم از اواخر سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ کاهش یافته بود لذا برای جبران این امر در دولت سیزدهم، تدوین بسته کلان در حوزه امنیت غذایی بود و در