مقامات هاوایی «شرکت‌های برق» را مقصر وقوع آتش‌سوزی‌های مرگبار اخیر می‌دانند

مقامات هاوایی «شرکت‌های برق» را مقصر وقوع آتش‌سوزی‌های مرگبار اخیر می‌دانند

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا به نقل از «ان اچ کی»، این شکایت روز پنج‌شنبه تسلیم دادگاه ایالتی هاوایی شد. مقام‌های این بخش مدعی هستند بی‌توجهی این شرکت‌های برق، منجر به این آتش‌سوزی‌ها شده است. این آتش‌سوزی‌های جنگلی که از هشت اوت آغاز شدند، به ویرانی شهرک «لاهاینا»ی مائوئی که به جاذبه‌های