نگاه تبعیضی به افغان‌ها وجود دارد حتی اگر کارگردان باشی

نگاه تبعیضی به افغان‌ها وجود دارد حتی اگر کارگردان باشی

نوید محمودی ـ تهیه کننده و کارگردان ـ درباره ساخت سریالی با موضوع کرونا که سال گذشته دستور ساخت آن توسط رییس صداوسیما مطرح و به او و برادرش جمشید محمودی سپرده شده بود، به ایسنا گفت: ابتدای سال گذشته این موضوع مطرح شد و قرار بود این سریال تولید شود اما من رفتم سراغ