کشف ۲۲هزار بطری نوشیدنی قاچاق در تهران

کشف ۲۲هزار بطری نوشیدنی قاچاق در تهران

به گزارش ایسنا، سرهنگ هدایت بهرامی، در این باره گفت: با کسب خبری مبنی بر دپوی کالای قاچاق توسط یکی از مالکان بنگاهی در محدوده خیابان «تختی»، بلافاصله موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی شهر تهران قرار گرفت. وی با بیان اینکه مأموران این پلیس به همراه نماینده اداره صنعت و معدن با