نوروز در قزاقستان

نوروز در قزاقستان

به گزارش ایسنا، نوروز از آیین قدیمی است و وقتی می‌رسد با خود شادی توصیف‌ناپذیری می‌آورد. این شادی به ایرانیان محدود نمی‌شود و فرقی نمی‌کند کجای دنیا باشید. برخی از کشورهای آسیا و خاورمیانه هم نوروز را جشن می‌گیرند.  قزاق‌ها نیز هر سال آمدن بهار را جشن می‌گیرند و مراسم‌های مختلفی در آن روز برگزار