نوبت دهی الکترونیکی بیمارستان‌ها؛ فعلا صف ببندید!

نوبت دهی الکترونیکی بیمارستان‌ها؛ فعلا صف ببندید!

به گزارش خبرنگار مهر، شاید اگر تا چند سال قبل از جلوی یک بیمارستان در تهران یا سایر کلانشهرها رد می‌شدیم و صف طولانی از حضور مردم را می‌دیدیم که مجبور شده اند برای نوبت گرفتن، ساعت‌های طولانی در انتظار بایستند؛ چندان تعجب نمی کردیم‌. اما، با الکترونیکی شدن خدمات حوزه سلامت، از جمله نوبت