لالوویچ برای ۴ سال دیگر عضو هیات اجرایی IOC ماند

لالوویچ برای ۴ سال دیگر عضو هیات اجرایی IOC ماند

به گزارش ایسنا و به نقل از استار، این چهره ورزشی صرب همچنین یکی از اعضای کمیته اجرایی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (WADA) نیز است. او اولین عضو جامعه کشتی است که به عضویت هیات اجرایی IOC که متشکل از رئیس IOC، چهار نایب رئیس و ده عضو دیگر است، انتخاب شده است. نناد لالوویچ در