روانچی: استفاده ابزاری و گزینشی از حقوق بشر و رویکرد دوگانه یک بار برای همیشه کنار گذاشته شود

روانچی: استفاده ابزاری و گزینشی از حقوق بشر و رویکرد دوگانه یک بار برای همیشه کنار گذاشته شود

به گزارش ایسنا، متن سخنان تخت روانچی به شرح زیر است: آقای رئیس، حمایت و ارتقای حقوق بشر بایستی یک هدف مشترک برای همگان باشد. جمهوری اسلامی ایران از نگرانی واقعی و غیرسیاسی در مورد حقوق بشر، احترام متقابل و گفتگو استقبال می‌کند. تنها راه تضمین ارتقاء و حمایت از حقوق بشر، تشویق به گفتگو