نقش مهم شرکت‌های دانش‌بنیان در حل مشکلات زیست‌محیطی

نقش مهم شرکت‌های دانش‌بنیان در حل مشکلات زیست‌محیطی

به گزارش ایسنا علیرضا مزینانی در خصوص برگزاری نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست با رویکرد جدید گفت: امروزه معضلات توسعه شهرنشینی و چالش‌های محیط زیستی و اقتصادی به یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها تبدیل شده و در این رابطه نقش راهبردی فناوری‌های نوین، ایده‌های خلاق و دانش‌بنیان در حل بسیاری از این مشکلات پوشیده نیست. سرپرست