آینده امیدبخشی برای نقالی نمی‌بینم/ برخی نیامده ادعای مرشدی دارند

آینده امیدبخشی برای نقالی نمی‌بینم/ برخی نیامده ادعای مرشدی دارند

مرشد ابوالفضل ورمزیار یکی از اعضا هیأت انتخاب بخش «نمایش فردی، نقالی و روایت‌های ملی و کار آواها» در بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آئینی و سنتی درباره ارزیابی خود از آثار رسیده به این بخش به خبرنگار مهر گفت: تکرار کورکورانه کار اساتید این حوزه که از روی دیدن فیلم ضبط شده آثار