بابت انتخاب مجدد تاج باید به مردم تسلیت گفت

بابت انتخاب مجدد تاج باید به مردم تسلیت گفت

نعمت احمدی در گفت و گو با ایسنا درباره انتخاب تاج به عنوان رییس فدراسیون فوتبال گفت: ما متاسفانه دچار یک ایستایی شدیم و ظاهرا قرار است همیشه در بر یک پاشنه بچرخد و قرار نیست نگاهمان به جلو باشد. این وکیل دادگستری ادامه داد: سابقه آقای تاج مشخص است. اطلاعاتی که بدست آوردم این