انتصاب رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

انتصاب رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این حکم آمده است: در اجرای ماده (۱۲) قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران و بنا بر پیشنهاد شورای مرکزی آن سازمان، به موجب این حکم به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید. در