نماینده میانه: رئیس جمهوری راساً به موضوع اجرای رتبه بندی معلمان ورود کند

نماینده میانه: رئیس جمهوری راساً به موضوع اجرای رتبه بندی معلمان ورود کند

به گزارش ایسنا مهدی اسماعیلی نماینده میانه در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری به رئیس جمهوری با انتقاد از عدم اجرای طرح رتبه بندی معلمان گفت: علی رغم مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی و نظر مساعد رئیس جمهوری اراده ای که تا دیروز تولیت و داعیه توجه به معلمان را داشته متاسفانه