تاکید بر نیازسنجی جوانان/ به جذب در بازار کار فکر نشده است

تاکید بر نیازسنجی جوانان/ به جذب در بازار کار فکر نشده است

سید نظام الدین امامی‌فر هنرمند نقاش، عضو هیأت علمی، معاون پژوهشی و مدیر گروه ارتباط تصویری دانشکده هنر دانشگاه شاهد و عضو شورای سیاست‌گذاری بیست و نهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر عضو شورای سیاست گذاری با ارائه پیشنهاداتی برای دوره ۲۹ جشنواره هنرهای تجسمی جوانان، بیان کرد: یکی از