سردرگمی‌ پنتاگون برای انتخاب راهبرد بازدارنده در قبال حملات نیروهای مقاومت

سردرگمی‌ پنتاگون برای انتخاب راهبرد بازدارنده در قبال حملات نیروهای مقاومت

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا، با افزایش حملات نیروهای مقاومت منطقه به پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق و سوریه در پاسخ به حمایت تمام عیار واشنگتن از رژیم صهیونیستی در جنگ غزه، باعث برآشفتن عده‌ای در وزارت دفاع آمریکا شده است که در آن، برخی مقامات رسمی با ناامیدی از آنچه «یک

هشدار نسبت به ادامه حضور نظامیان آمریکایی در عراق

هشدار نسبت به ادامه حضور نظامیان آمریکایی در عراق

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت المعلومه، عدنان الکنانی، کارشناس مسائل امنیتی گفت، آمریکا نه تنها برای غارت منابع و دستیابی به دستاوردهایی در عراق حضور دارد، مساحتی از این کشور را تصرف کرده و نیروهایش را در اردوگاه هایی در مناطق خاص مستقر کرده بلکه طرح های گسترده‌تری با هدف ایجاد ناامنی و