پیام نشست آستانه در تهران چه بود؟

پیام نشست آستانه در تهران چه بود؟

سید رضا صدر الحسینی در گفت و گو با ایسنا با اشاره برگزاری نشست آستانه در تهران و نتایج آن اظهار داشت: این نشست پس از وقفه دو ساله برگزار شد و حل منطقی، عاقلانه و عادلانه مساله سوریه یکی از مسائل مهمی بود که مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت. وی تصریح