ملی پوش تکواندوی بانوان مسابقات جهانی را از دست داد

ملی پوش تکواندوی بانوان مسابقات جهانی را از دست داد

به گزارش ایسنا، نسترن ولی زاده ملی پوش تکواندو ایران و دارنده مدال نقره آسیا در جریان اردوی تیم ملی به دلیل مصدومیت از ناحیه استخوان ترقوه، به مدت ۲ ماه دور از میادین خواهد بود. ولی زاده به دلیل زمین خوردن در حین تمرین، به بیمارستان مهر منتقل شد و سپس تحت عمل جراحی