برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود بین بانکی وجود ندارد

برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود بین بانکی وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس حسینی در نشست خبری نمایشگاه بانک و بیمه، درباره افزایش نرخ سود بین بانکی به بیش از ۲۱ درصد، اظهار داشت: نرخ سود بین بانکی، نرخ تسهیلات، تورم، نرخ اوراق در بازار سرمایه مجموعه‌ای از نرخ‌هاست که به صورت متعادل و با هم در حرکت هستند. وی افزود: سیاستی